Son Alberto Fortes, alumno do Proxecto Fin de Carreira da Escola de Arquitectura de A Coruña.  Este blogue foi creado coa axuda da xente de #pfccommons para mostrar todo o traballo que estou desenvolvendo para o meu proxecto fin de carreira nunha comunidade indíxena en Guatemala.

Soy Alberto Fortes, estudiante de Arquitectura del Proyecto Fin de Carrera en la Escuela de Arquitectura de A Coruña. Este blog fue creado con la ayuda de la gente de # pfccommons para mostrar todo el trabajo que estoy desarrollando para mi proyecto final de carrera en una comunidad indígena en Guatemala.