A verdade é que desde que pasou a presentación, o 6 de xullo, todo pasou moi rápido; e iso que só pasou unha semana. Todo este tempo serviume para empezar a recuperar as actividades que deixara colgadas nos últimos dous meses. Un pequeno descanso a todo o mundo venlle ben, pero parar de golpe pode ser perxudicial; así que pouco a pouco pequenas actividades van enchendo os días.

A verdade é que esta semana me serviu para retomar o contacto coa xente de Arquitectos Sen Fronteiras, do Proxecto Cárcere e tamén con toda a xente que organizamos a FETSAC’12. Espero que este verán siga sendo moi entretido…

Unha das tarefas que tiña pendente era a de publicar todo o traballo do PFC tanto a documentación gráfica como escrita do proxecto, e que así todo o mundo puidera ter acceso a ela, e que se puidera criticar. Esto é uns dos primeiros pasos para rematar as tarefas que me enmarcara facer co blogue, xa que me faltan facer as últimas explicacións do proxecto, máis a publicación dos dous paneis resumo (todo isto será nas seguintes entradas do blogue).

La verdad es que desde que pasó la presentación, el 6 de julio, todo pasó muy rápido; y eso que sólo pasó una semana. Todo este tiempo me sirvió para empezar a recuperar las actividades que había dejado colgadas en los últimos dos meses. Un pequeño descanso a todo el mundo lo ven bien, pero parar de golpe puede ser perjudicial; así que poco a poco pequeñas actividades van llenando los días.

La verdad es que esta semana me sirvió para retomar el contacto con la gente de Arquitectos Sen Fronteiras, del Proxecto Cárcere y también con toda la gente que organizamos la FETSAC’12. Espero que este verano siga siendo muy entretenido …

Una de las tareas que tenía pendiente era la de publicar todo el trabajo del PFC tanto la documentación gráfica como escrita del proyecto, y que así todo el mundo había podido tener acceso a ella, y que se había podido criticar. Esto es unos de los primeros pasos para terminar las tareas que me había enmarcado hacer con el blog, ya que me faltan hacer las últimas explicaciones del proyecto más la publicación de los dos paneles resumen (todo esto será en las siguientes entradas del blog).